Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:54:13
bod č. 41. - Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 4246/13 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s umístěním stánku a vjezdem vozidla
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04690/RM1418/67          .....             08

1) souhlasí
za vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
a komunikace umístěné na tomto pozemku s vjezdem 
doprovodného sanitního vozidla Meditrans a s 
umístěním mobilního stánku o velikosti 3 x 3 m


v rámci charitativní akce - koloběžkového maratonu 
"1000 km Československem s Dobráky od kosti"


pro Rotary klub Ostrava, zapsaný spolek, se sídlem 
Zkrácená 2703/84, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 488 09 306


dne 13.9.2016 v době od 17.00 do 19.00 hodin


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro