Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:50:34
bod č. 18. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04684/RM1418/67          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit 
služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
pěšího přístupu k Bezpečnostního prvku 
Odplyňovacího vrtu "Kutací jáma č. 15" přes 
část pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:


parc. č. 1850/48 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s:


I. oprávněným

ČR - DIAMO, státní podnik

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČO 000 02 739


a


II. oprávněným

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO 281 69 522


a


Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

IČO 451 46 802


a


vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 004 94 356


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04684/RM1418/67          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit 
služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu "Větrní vrt 
č. 4" a pěšího přístupu k částem pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy:


p.p.č. 124/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p.p.č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň,

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s:


I. oprávněným

ČR - DIAMO, státní podnik

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČO 000 02 739


a


II. oprávněným

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO 281 69 522


a


Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

IČO 451 46 802


a


vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 004 94 356


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


04684/RM1418/67          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit 
služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu "Větrní 
jáma č. 10" a pěšího přístupu k části 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:


p.p.č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň,

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s:


I. oprávněným

ČR - DIAMO, státní podnik

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČO 000 02 739


a


II. oprávněným

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO 281 69 522


a


Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

IČO 451 46 802


a


vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 004 94 356


dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro