Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:49:43
bod č. 16. - Souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamních zařízení na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vjezdem
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04682/RM1418/67          .....             08

1) souhlasí
s umístěním 2 ks reklamních zařízení 
"A" na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to:


- parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeníště

- parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha


pro politické hnutí ANO 2011, se sídlem Babická 
2329/2, 149 00 Praha, IČO 714 43 339


v období od 16.9. - 16.10.2016


04682/RM1418/67          .....             08

2) souhlasí
s umístěním 4 ks reklamních zařízení 
"A" na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to:


- parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace - 1 ks 
reklamního zařízení

- parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště - 2 ks reklamních zařízení

- parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná plocha - 1 ks 
reklamního zařízení


pro Evu Chylkovou - EPONA, člena Asociace výlepových služeb ČR, 
se sídlem Tyršova 25, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO 145 67 113


v období od 12.9. do 16.10.2016


04682/RM1418/67          .....             08

3) souhlasí
za vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
a komunikace umístěné na tomto pozemku s vjezdem automobilu 
Wolksvagen T4, umístění atrakce pro dětí - 
skákacího hradu, stánku s občerstvením a 
stánku pro děti


pro koalici Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a 
Stranu Práv Občanů (SPO), se sídlem Loretánská 
179/13, 118 00 Praha 1, IČO 713 39 752


dne 15.9.2016 od 13.00 do 20.00 hodin


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro