Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:47:40
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka "Strategický plán SMO pro sport", poř. č. 147/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04680/RM1418/67          .....             91

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na zpracování Strategického 
plánu statutárního města Ostravy pro sport dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:


RESPOND & CO, s.r.o.

se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 
Ostrava

IČO: 60777656


za cenu nejvýše přípustnou 470.000,- Kč bez DPH.


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro