Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:46:28
bod č. 32. - Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace č:15_005/0000117-01, ve znění Dodatku č. 1, k projektu "MAP ORP Ostrava"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04679/RM1418/67          .....             91

1) souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 15_005/0000117-01, ve 
znění Dodatku č. 1 (Rozhodnutí o změně rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. 15_005/0000117-01 č. 15_005/0000117-02), ze strany 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se 
sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana, 
IČO 00022985, jako Řídícího orgánu 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
vzdělávání, statutárnímu městu Ostrava k 
projektu "MAP ORP Ostrava", ve výši 95% z 
celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně 
však v celkové výši 3 516 653,00 Kč, dle 
přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro