Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:45:37
bod č. 9. - Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04678/RM1418/67          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města
a) schválit návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na 
území SMO 2016 - 3. kolo dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) schválit návrh na vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytování 
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 
výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 - 3. kolo dle Přílohy č. 2 
předloženého materiálu

04678/RM1418/67          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a 
talentmanagement na území SMO 2016 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

04678/RM1418/67          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.
předložit návrhy dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 14.09.2016

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro