Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:41:07
bod č. 7. - Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum dne 7.9.2016
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04675/RM1418/67          .....             60

1) schvaluje
výjezdní jednání členů komise pro 
vzdělávání, vědu a výzkum rady města, která 
se uskuteční v Pstruží dne 7.9.2016. Účelem 
jednání je prohlídka rekreačního objektu 
Pstruží a následné stanovisko komise, zda je možné 
ho využívat k pobytům dětí mateřských škol v 
rámci školek v přírodě, dále se budou 
projednávat žádosti o stipendia města Ostravy a sestavení 
plánu monitoringu realizace projektů podpořených programem 
"Vzdělávání, věda, výzkum a 
talentmanagement".


04675/RM1418/67          .....             60

2) schvaluje
uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů 
vzniklých v souvislosti s realizací výjezdního 
jednání dle bodu 1) tohoto usnesení


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro