Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:32:14
bod č. 1. - Návrh na poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče v objemu 3.589 tis. Kč
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04667/RM1418/67          .....             86

1) rozhodla
o poskytnutí investičních příspěvků 
následujícím příspěvkovým organizacím 
dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 


a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, IČO: 70631841, se sídlem 
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 
964 tis. Kč


b) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 
70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory ve výši 1.430 tis, Kč


c) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631832, se 
sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve 
výši 245 tis. Kč


d) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, IČO: 70631875, se sídlem 
Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava- Zábřeh ve výši 821 tis. 
Kč


e) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO: 70631816, se 
sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská 
Ostrava ve výšo 129 tis. Kč


04667/RM1418/67          .....             86

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- snižují běžné výdaje ORJ 180


na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7303                    
                o   3.589 tis. Kč


- zvyšují se investiční transfery 
příspěvkovým organizacím


na § 4357, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                   
         o   617 tis. Kč


na § 4350, pol. 6351, ORG 35, ORJ 180                   
         o    347 tis. Kč


na § 4350, pol. 6351, ORG 36, ORJ 180                   
         o  1.430 tis. Kč


na § 4357, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                   
         o     86 tis. Kč


na § 4350, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                   
         o    159 tis. Kč


na § 4350, pol. 6351, ORG 37, ORJ 180                   
         o    821 tis. Kč


na § 4350, pol. 6351, ORG 41, ORJ 180                   
         o    129 tis. Kč


 


04667/RM1418/67          .....             86

3) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů, a to


zvýšení investičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím takto:


- Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, IČO 70631841 na základě 
Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC ve výši 964 tis. Kč 
dle předloženého materiálu


- Domovu pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824 
na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC ve 
výši 1.430 tis. Kč dle předloženého materiálu


- Domovu Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832 na 
základě Smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC ve 
výši 245 tis. Kč dle předloženého materiálu


- Domovu Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, IČO 70631875 na základě 
Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC ve výši 821 tis. Kč 
dle předloženého materiálu


- Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO 70631816 na 
základě Smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC ve 
výši 129 tis. Kč dle předloženého materiálu


04667/RM1418/67          .....             86

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 3) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro