Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:30:41
bod č. 34. - Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04665/RM1418/67          .....             38

1) rozhodla
uzavření Smlouvy o společném vystavování a 
prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi statutárním městem Ostrava a


Hlavním městem Praha 

se sídlem Praha, Mariánské náměstí 2, PSČ 
110 01, IČO 00064581 


dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 


04665/RM1418/67          .....             38

2) rozhodla
o uzavření Smlouvy o společném vystavování a 
prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi statutárním městem Ostrava a 


statutárním městem Brno

se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 
PSČ 602 00, IČO 44992785


dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro