Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:29:32
bod č. 14. - Souhlas s Dodatkem č.6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov,II. etapa"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04664/RM1418/67          .....             38

1) souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 2146/2010/OER o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady ze dne 2.6.2010 uzavřené 
mezi Statutárním městem Ostrava a Regionální radou 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 
2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


04664/RM1418/67          .....             38

2) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření znění Dodatku č. 6 ke 
Smlouvě č. 2146/2010/OER o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


04664/RM1418/67          .....             38

3) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit 
zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k 
rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro