Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:29:05
bod č. 13. - Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04663/RM1418/67          .....             38

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 
veletrhu EXPO REAL 2016 mezi statutárním městem Ostrava a 
společností:

CASUA, spol. s r.o. 

se sídlem Praha 6, Běžecká 2407, PSČ 169 00, IČO 44846908 


dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 


04663/RM1418/67          .....             38

2) rozhodla
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 
veletrhu EXPO REAL 2016 mezi statutárním městem Ostrava a 
společností:

Asental Services s.r.o.

se sídlem Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, IČO 
04663764


dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

 


04663/RM1418/67          .....             38

3) rozhodla
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 
veletrhu EXPO REAL 2016 mezi statutárním městem Ostrava a 
společností:

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO 27371344 


dle přílohy č.3 předloženého materiálu       


04663/RM1418/67          .....             38

4) rozhodla
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 
veletrhu EXPO REAL 2016 mezi statutárním městem Ostrava a 
společností:

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČO 26692392


dle přílohy č.4 předloženého materiálu


04663/RM1418/67          .....             38

5) rozhodla
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 
veletrhu EXPO REAL 2016 mezi statutárním městem Ostrava a 
společností:


UBM Bohemia Development s.r.o.


se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 11/837, 
PSČ 110 00, IČO 63978733


dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro