Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:26:55
bod č. 31. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do SRN (Berlín) ve dnech 20.­23.09.2016
(Poznámka: hlasování o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04659/RM1418/67          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše 
Semeráka, člena rady města, do SRN (Berlín) ve dnech 
19.-22.09.2016 za účelem účasti na odborném fóru 
InnoTrans


04659/RM1418/67          .....             01

2) schvaluje
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů

04659/RM1418/67          .....             01

3) ukládá
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi


předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 11.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro