Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:18:28
bod č. 8. - Příprava projektu Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II. v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04654/RM1418/67          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu Podzemní kontejnery v 
Ostravě-Porubě II. ke spolufinancování z Operačního 
programu Životní prostředí 2014 - 2020


04654/RM1418/67          .....             50

2) žádá
městský obvod Poruba jako nositele projektu o zajištění 
veškerých úkonů spojených s přípravou 
projektu dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 30.11.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro