Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:12:11
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Nákup užitkového vozidla", poř. č. 127/2016
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04653/RM1418/67          .....             25

1) rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 tohoto 
materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a 
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu na 
nákup užitkového vozidla s uchazečem, který podal svou 
nabídku pod poř. č. 2:


PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

se sídlem: Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 400 03

IČO: 28685521


za cenu nejvýše přípustnou 1.140.900,- Kč bez DPH


04653/RM1418/67          .....             25

2) schvaluje
zálohovou platbu ve výši 1.380.489,00 Kč vč. DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro