Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:03:55
bod č. 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04652/RM1418/67          .....             35

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. 
Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny 
Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN 
(Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro