Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:38:27
bod č. 43. - Odpuštění dluhu za stravu, ošetření a pobyt psa v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04303/RM1418/63          .....             80

1) rozhodla

o odpuštění dlužné částky 1.979 Kč fyzické osobě: ZXXXXX UXXXXXXX, nar. XXX 
XXX XXXX, adresa trvalého bydliště: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXna úhradu nákladů, které je vlastník psa povinen v souladu s ust. § 42 
odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících 
předpisů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, uhradit za stravu, 
ošetření a pobyt psa od 12. 02. 2016 do 24. 02. 2016 v útulku pro psy na ul. 
Provozní č. 4 v Ostravě-Třebovicích evidovaného pod číslem 19400/2016 dle 
důvodové zprávy s úpravou

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro