Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:35:26
bod č. 8. - Zpráva o ukončení realizace a vyúčtování projektu "Odbahnění a úpravy rybníka č.1 v areálu Zoo Ostrava"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04299/RM1418/63          .....             80

1) souhlasí
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu 
"Odbahnění a úpravy rybníka č. 1 v areálu Zoo 
Ostrava" spolufinancovaného z prostředků operačního programu 
Životní prostředí a s konečným 
vyúčtováním projektu


04299/RM1418/63          .....             80

2) žádá
ředitele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 
organizace, o zajištění udržitelnosti projektu 
"Odbahnění rybníka č. 1 v areálu Zoo Ostrava", 
dle dobu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.
Termín: 27.08.2023
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro