Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:32:21
bod č. 31. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu, převodu a prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04296/RM1418/63          .....             89

1) vydává
předchozí souhlas k převodu nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), 
písm. a) bod 5., k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), 
písm. a), k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 
1. a 2. a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro