Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:25:39
bod č. 7.VZ - Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění inženýrské činnosti pro stavby "Doplnění veřejného osvětlení Janová" v městském obvodě Polanka a Svinov" ORG 4306 a "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šeříková" v městském obvodě O.- jih, ORG 4307
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04282/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na 
zajištění inženýrské činnosti pro realizaci stavby - "Doplnění veřejného 
osvětlení Janová" v MO Polanka a Svinově ORG 4306 za cenu nejvýše přípustnou 
140 300,- Kč bez DPH s příkazníkem ČECH - ENGINEERING, a.s., Ostrava - Přívoz, 
Nádražní 545/166, IČO 25394983, dle přílohy č. 2.předloženého materiálu 
 

04282/RM1418/63          .....             05

2) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření příkazní smlouvy na zajištění 
inženýrské činnosti pro realizaci stavby "Rekonstrukce 
veřejného osvětlení oblast Břustkova, 
Šeříková" v MO Ostrava - Jih , ORG 4304, za cenu 
nejvýše přípustnou 202 100,-Kč bez DPH, s 
příkazníkem : PTD Muchová, s. r. o., Ostrava - Muglinov, 
Olešní 313 / 14, IČO : 27767931, dle přílohy č.3 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro