Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:19:14
bod č. 40. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o činnosti odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 - č. 6
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04269/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
o záměru města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o 
výkonu činnosti odborného lesního hospodáře ev. č. 
2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 - č. 6


Změnou smlouvy dojde k:


- vypuštění pozemků, vložení pozemků, které budou 
předměm nájmu, uvedené v Příloze č. 1 smlouvy

- čl. III. Nájemné, a to ke změně výše 
nájemného:

pozemky za nájemné ve výši 283,50 Kč/ha/rok tj. 
318.062,00 Kč + DPH v zákonné výši

budovy za nájemné ve výši 45.354,60 Kč


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro