Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:14:52
bod č. 26. - Návrh záměru nepronajmout části pozemku v k.ú. Mariánské Hory
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04261/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
o záměru města nepronajmout část pozemku p.p.č. 160/1, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 40 m2, k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava,


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


 


04261/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
o záměru města nepronajmout část pozemku p.p.č. 160/1, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 50 m2, k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro