Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:11:35
bod č. 7. - Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04256/RM1418/63          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o záměru města neprodat část pozemku parc. č. 3/1 o 
výměře 316 m2 označenou jako pozemek parc. č. 3/9 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle zaměření 
geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015


 


 


04256/RM1418/63          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 7 m2 
označenou jako pozemek parc. č. 3/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze 
dne 15.10.2015
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit

04256/RM1418/63          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 197 m2 
označenou jako pozemek parc. č. 24/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze 
dne 15.10.2015
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit

04256/RM1418/63          .....             08

4) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 234 m2 
označenou jako pozemek parc. č. 24/12 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze 
dne 15.10.2015
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit

04256/RM1418/63          .....             08

5) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 208 m2 
označenou jako pozemek parc. č. 24/13 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze 
dne 15.10.2015
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit

04256/RM1418/63          .....             08

6) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 213 m2 
označenou jako pozemek parc. č. 24/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze 
dne 15.10.2015
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit

04256/RM1418/63          .....             08

7) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 227 m2 
označenou jako pozemek parc. č. 24/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze 
dne 15.10.2015
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit

04256/RM1418/63          .....             08

8) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 317 m2 
označenou jako pozemek parc. č. 24/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze 
dne 15.10.2015
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit

04256/RM1418/63          .....             08

9) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 69 m2 
označenou jako pozemek parc. č. 24/17  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze 
dne 15.10.2015
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit

04256/RM1418/63          .....             08

10) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit zastupitelstvu města k 
rozhodnutí návrh dle bodů 1) -  9) tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 22.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro