Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:10:54
bod č. 63. - Schválení objednávky pro zajištění prezentace statutátního města Ostravy při konání Olympijského parku RIO - Ostrava 2016
(Poznámka: Ing. Sylva Sládečková, vedocuí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04255/RM1418/63          .....             91

1) schvaluje
vystavení objednávky pro zajištění prezentace 
statutárního města Ostravy při konání 
Olympijského parku RIO - Ostrava 2016 na  Ostravský 
informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26879280, za cenu 
nejvýše 301 000,- Kč vč. DPH


04255/RM1418/63          .....             91

2) pověřuje
vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sylvu 
Sládečkovou podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 24.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro