Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:09:32
bod č. 59. - Prezentace sportovního klubu SKSB Ostrava, z.s. ve věci kandidatury na organizaci Mistrovství Evropy v softbale žen 2019 v Ostravě
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04254/RM1418/63          .....             87

1) bere na vědomí
prezentaci sportovního klubu SKSB Ostrava, z.s., IČO: 26525143 
týkající se kandidatury na organizaci Mistrovství 
Evropy v softbale žen 2019 v Ostravě


04254/RM1418/63          .....             87

2) souhlasí
s kandidaturou města Ostravy na pořádání 
Mistrovství Evropy v softbale žen 2019


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro