Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:07:31
bod č. 6. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do Itálie (Řím) ve dnech 01.-04.06.2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04252/RM1418/63          .....             46

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina 
Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do 
Itálie (Řím) ve dnech 01.-04.06.2016 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro