Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:56:25
bod č. 3.MZP - Návrh na jmenování MUDr. Petra Uhliga ředitelem Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162 a na stanovení jeho platu
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04244/RM1418/63          .....             30

1) jmenuje
MUDr. Petra Uhliga ředitelem Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 
898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, a to s 
účinností od 1.8.2016


04244/RM1418/63          .....             30

2) schvaluje
plat MUDr. Petra Uhliga, jmenovaného ředitelem Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 
00635162 s účinností od 1.8.2016 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro