Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:52:16
bod č. 1.MZP - Návrh na jmenování Mgr. Andrey Heczko Gibejové ředitelkou Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 70631859
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04243/RM1418/63          .....             86

1) jmenuje
Mgr. Andreu Heczko Gibejovou, ředitelkou Domova Magnolie, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se 
sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 70631859 


04243/RM1418/63          .....             86

2) schvaluje
plat pro Mgr. Andreu Heczko Gibejovou, jmenovanou ředitelkou Domova Magnolie, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se 
sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 70631859 
s účinností od 1. 7. 2016 dle předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro