Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:45:00
bod č. 61. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
(Poznámka: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04234/RM1418/63          .....             50

1) souhlasí
s podáním žádosti o dofinancování 
sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek 
dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a 
čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti 
statutárního města Ostravy


04234/RM1418/63          .....             50

2) žádá
městský obvod Slezská Ostrava o zabezpečení 
veškerých podkladů potřebných pro podání 
souhrnné žádosti statutárním městem Ostrava v 
souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb a 
způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu pro rok 2016 a o předložení 
žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení.


Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 18.07.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro