Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:44:02
bod č. 36. - Příprava projektu Rekonstrukce bytových domů na ulici Skautské 432-435 v Ostravě-Porubě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04233/RM1418/63          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu Rekonstrukce bytových 
domů na ulici Skautské 432-435 v Ostravě-Porubě ke 
spolufinancování z Integrovaného 
regionálního operačního programu


04233/RM1418/63          .....             50

2) žádá
městský obvod Poruba jako nositele projektu o zajištění 
veškerých úkonů spojených s přípravou 
projektu dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 27.12.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro