Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:42:02
bod č. 52. - Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04231/RM1418/63          .....             28

1) schvaluje
doplněk XXVII Organizačního řádu magistrátu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu s 
účinností od 1.7.2016


04231/RM1418/63          .....             28

2) schvaluje
doplněk XXXXIX přílohy číslo 3 Organizačního řádu 
magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
s účinností od 1.7.2016


04231/RM1418/63          .....             28

3) schvaluje
doplněk XX přílohy číslo 4 Organizačního řádu 
magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
s účinností od 1.7.2016


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro