Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:37:36
bod č. 4. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270030, ev.č. zákazníka 2754/2015/HS a návrh dodatku č.5 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 2753/2015/HS, obě na hladině nízkého napětí pro rok 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04222/RM1418/63          .....             84

1) rozhodla
o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě ev.č. obchodníka PWM 
1611270030, ev.č. zákazníka 2754/2015/HS "Smlouva o 
sdružených službách dodávky elektřiny 
oprávněnému zákazníkovi" mezi 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 
30 Moravská Ostrava, IČO: 00845451 a společností ENWOX ENERGY 
s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, 
IČO: 02639564 dle přílohy č.1 předloženého materiálu


04222/RM1418/63          .....             84

2) rozhodla
o uzavření dodatku č.5 ke Smlouvě ev. č. obchodníka PWM 
1611270005, ev. č. zákazníka 2753/2015/HS "Smlouva o 
sdružených službách dodávky elektřiny 
oprávněnému zákazníkovi" mezi 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 
30 Moravská Ostrava, IČO: 00845451 a společností ENWOX ENERGY 
s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, 
IČO: 02639564 dle přílohy č.2 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro