Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:36:50
bod č. 2. - Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, ev. č. dodavatele 70367, ev. č. odběratele 0486/2009/HS/LPO ze dne 27.2.2009 ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 k této smlouvě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04221/RM1418/63          .....             84

1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné 
energie, ev. č. dodavatele 70367 a ev. č. odběratele 0486/2009/HS/LPO ze dne 
27.2.2009 ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 k této smlouvě mezi 
odběratelem Statutární město Ostrava, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava, IČO: 00845451 a dodavatelem 
Veolia Energie ČR, a.s., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
28.října 3337/7, IČO: 45193410 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro