Zasedání č. 201613 - 56. schůze rady města Dne 26.04.2016 10:50:55
bod č. 77. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy pro projekt na zřízení "Spojovacího chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská"
(Poznámka: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky)
Usnesení

        
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro