Zasedání č. 201609 - 53. schůze rady města Dne 30.03.2016 10:43:56
bod č. 20. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice a návrh na záměr města prodat nebo neprodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení

        
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro