Zasedání č. 201609 - 53. schůze rady města Dne 30.03.2016 10:34:27
bod č. 12. - Návrh na souhlas s umístěním podz. kabel. vedení VN 10 kV vč. rozvaděče VN, podz. kabel. vedení NN 0,4 kV vč. přípojkové skříně, uzavření smluv o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene, dodatku č.1 ke smlouvě o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene-služebnosti a Dohody o zrušení smlouvy o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení

        
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro