Výsledky hlasování na zasedání č. 201630 - 66. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 30.08.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 66. schůze rady města dne 30.08.2016 9 9
(Pozn: Schválení pořadu jednání - předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 15. - Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
3 29. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 114. - Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 9 8
(Pozn: Hlasování o variantě A))
5 115. - Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A)
6 22.VZ - Veřejná zakázka "Ostrava - Modernizace městského kamerového systému", poř. č. 146/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 23.VZ - Veřejná zakázka "Pořízení 6 ks motocyklů pro MpO", poř.č. 135/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 81. - Návrh na souhlas se změnou usnesení pro podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
9 82. - Návrh na souhlas se změnou usnesení pro podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
10 27. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Michálkovice - I. etapa v rámci integrovaného regionálního operačního programu 9 9
(Pozn: Hlasování o zařazení materiálů M-27 do programu )
11 27. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Michálkovice - I. etapa v rámci integrovaného regionálního operačního programu 9 9
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu M-27 a M-28)
12 23. - Zpráva o ukončení realizace projektu "Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá" 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
13 24. - Zpráva o ukončení realizace projektu "Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé" 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
14 5. - Příprava a podání žádosti o dotaci na projekty "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih)
15 25. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
16 26. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty „Zeleň za Lunou“ a "Zeleň Savarin" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
17 79. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" a "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh" 9 9
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
18 80. - Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci v rámci projektu "Mateřské školy bez hranic" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
19 112. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Terénní práce 2017" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
20 113. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z MPSV pro projekt Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
21 127. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II, VI. A,B etapa" v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
22 128. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Regenerace panelového sídliště-Ostrava, Šalamouna - 5A etapa" v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
23 129. - Zahájení přípravy a podání žádostí o dotace pro projekty Infrastruktura pro ZŠ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
24 140. - Udělení předchozího souhlasu k záměru pronájmu části nemovitosti svěřené městskému obvodu Poruba 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
25 141. - Udělení předchozího souhlasu k záměru pronájmu části nemovitosti svěřené městskému obvodu Poruba 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
26 6. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-05.10.2016 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
27 22. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 30.08.-04.09.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
28 116. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 19.-24.09.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
29 117. - Návrh na schválení zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Belfastu, Severní Irsko (Velká Británie)a do Irska ve dnech 19.-28.9. 2016 a dále do Mexika ve dnech 8.-24.10. 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
30 124. - Nabídka starosty města Kryvyj Rih (Ukrajina) na uzavření partnerské smlouvy se statutárním městem Ostravou 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
31 3.VZ - Veřejná zakázka "Výkon bezpečnostního manažera pro MMO", poř. č. 083/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
32 107. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Letní školy architektury 2016 Ostrava !!! 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
33 16. - Návrh dohody o prominutí dluhu - smluvní pokuty za prodlení s předáním díla 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
34 7. - Zmocnění k podpisu předžalobních výzev 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
35 19. - Udělení plné moci JUDr. Petru Pyšnému, advokátu 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
36 30. - Návrh žaloby proti společnosti Atregia s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
37 52. - Výzva k jednání o úhradě dlužného nájemného a nabídka na odkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
38 91. - Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu a prominutí příslušenství dluhu se společností SAFETY PRO s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
39 126. - Návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
40 135. - Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
41 142 - Návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 14. září 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního )
42 60. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
43 86. - Objednávka na zajištění služeb v souvislosti s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí pro Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 - 2023 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
44 104. - Dodatek č.2 ke smlouvě č. 538 o poskytnutí investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu nájemních bytů v obci pro akci "300 bytových jednotek Ostrava Jih II/1, bl. 2107 D-F" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
45 17.VZ - Veřejná zakázka "Zpráva auditora k projektu MFB III, IV VTPO", poř. č. 105/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 21.VZ - Veřejná zakázka "Realizace expozice veletrhu SMO na veletrhu EXPO REAL 2016", poř. č. 122/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 139. - Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.- návrh členů dozorčí rady spolku, schválení zápisu o ustavující schůzi, souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
48 1.MZP - Informace o posunutí termínu odevzdání předběžné zprávy z forenzního auditu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. - další postup 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
49 3.MZP - Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce "Tramvajové mosty ul. Plzeňská", poř. č. 3/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 90. - Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 9 9
(Pozn: Předkládá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
51 77. - Zpráva z pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, a členů Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti rady města dle přiloženého seznamu do Brna a Rakouska (Vídeň) ve dnech 27.­29.06.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
52 20. - Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, v celkové výši 25.345.784,-- Kč 9 9
(Pozn: Hlasování o zařazení materiálu M 20 do programu)
53 20. - Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, v celkové výši 25.345.784,-- Kč 9 9
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
54 89. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 9 9
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
55 83. - Informace o zahájení realizace projektu s názvem "Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977 a o Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/0001977 9 9
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace)
56 10. - Rozhodnutí o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro právnickou osobu Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
57 93. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 19 na zabezpečení projektu "Stop nudě na sídlišti 2016" s organizací Centrum volného času Směr, z.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
58 94. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblastech sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
59 95. - Návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Armádě spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČO: 40613411 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
60 118. - Akceptace návrhů Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekty "Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu" a "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava" 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
61 134. - Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů služeb prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje v letech 2017-2019 a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
62 1. - Žádost VK Ostrava, s.r.o. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0553/2016/ŠaS 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
63 130. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 7 7
(Pozn: zmatečné hlasování )
64 125. - Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 9 9
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
65 130. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
66 31. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s fyzickými a právnickými osobami 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
67 32. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněné plochy do částí pozemků v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření nájemní smlouvy a budoucí služebnosti s fyzickou osobou a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
68 33. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným a fyzickou osobou jako investorem a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava s fyzickou osobou. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
69 34. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností BS-spoj s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
70 35. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s., 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
71 36. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
72 37. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
73 38. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
74 39. - Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
75 40. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
76 41. - Návrh na projednání žádosti Družstva lékařů Diagnostického centra a návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
77 42. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu na ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-Bělský Les 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
78 43. - Návrh na uzavření nájemních smluv 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
79 44. - Návrh na svěření pozemku parc.č. 71/3 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
80 45. - Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č.3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
81 46. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1004/ZM1418/15 ze dne 23.3.2016 v bodě 4), návrh na záměr města prodat trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
82 47. - Návrh na zmocnění společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. na odstranění části veřejné jednotné kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
83 48. - Návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
84 49. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření MOb Slezská Ostrava a návrh neprodat pozemek v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
85 50. - Návrh na souhlas s prohlášením formou notářského zápisu k nemovitým věcem v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
86 51. - Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Ostrava-Jih a návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Vítkovice 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
87 54. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro městský obvod Ostrava - Jih 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
88 55. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným a Povodí Odry, státní podnik a Moravskoslezským krajem, jako investory 7 7
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
89 56. - Návrh na souhlasy s umístěním vedení NN a VN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
90 57. - Návrh na výkup nemovitých a movitých věcí, na koupi jednotné kanalizace a vodovodních řadů, zřízení služebností v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, uzavření kupních smluv se spol. Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
91 58. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy za nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
92 59. - Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
93 63. - Prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
94 64. - Návrh na souhlas s umístěním samostatných věcí movitých do objektu hangáru Letecké záchranné služby v areálu HZS MSK v Ostravě - Zábřehu 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
95 65. - Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vjezdem, návrh na záměr nájmu části pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
96 66. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu, případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch a inženýrskogeologického průzkumu pro společnost UNIGEO a.s. a Povodí Odry, státní podnik, návrh na souhlas oprávněného z věcných břemen s dělením pozemku pro vlastníka pozemku ČR-DIAMO, státní podnik a návrh na souhlas s umístěním oplocení do části pozemku ve vlastnictví SMO pro ČD Cargo, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
97 67. - Návrh na zřízení služebností, věcného břemene a uzavření smluv o zřízení služebností a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro Charita Ostrava, RWE GasNet,s.r.o., CROMORODA WHEELS s.r.o. a návrh na zrušení usnesení RM a návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
98 68. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
99 70. - Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
100 97. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro Městský obvod Ostrava - Jih 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
101 98. - Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro oprávněné: OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
102 99. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
103 100. - Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
104 101. - Návrh nekoupit nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Grmelova) a prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Slovenská) a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Pod Vysílačem), obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
105 102. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
106 103. - Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti FC Baník Ostrava, a.s. 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A) )
107 105. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (areál Městské nemocnice Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
108 119. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Přívoz (ul. Fügnerova), návrh na využití předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská Ostrava (ul. Spodní) 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
109 120. - Návrh na změnu usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015; Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
110 121. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz, k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory - se státní příspěvkovou organizací ŘSD 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
111 122. - Návrh na souhlas s dlouhodobým pronájmem(objekt Loděnice), návrh na souhlas s umístěním mobilní plakátovací plochy na Prokešově náměstí 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
112 123. - Návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
113 133. - Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
114 137. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
115 138. - Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
116 1.VZ - Veřejná zakázka "Nákup vodoměrů 2017", poř. č. 116/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
117 11. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbou "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa 1. a 2. část" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
118 12. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami investičního odboru zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
119 18. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 14.11.2014 ke stavbě „Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12“ a „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská ­ oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa“ v k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
120 62. - Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech a právu provést stavbu v souvislosti se stavbami veřejného osvětlení zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
121 71. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
122 87. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
123 96. - Návrh Smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
124 111. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
125 4.VZ - Veřejná zakázka "Napojení ozdravného centra Ještěrka v Ostravě Bartovicích", poř.č. 129/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
126 5.VZ - Veřejná zakázka "Sanace spojné komory přivaděče D na ÚČOV", poř. č. 130/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
127 8.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru pro akci "Transformace Dětského centra Domeček" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
128 9.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice - komunikace (DPS a AD)", poř.č. 108/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
129 10.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizačních šachet", poř.č. 109/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
130 15.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní", poř. č. 68/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
131 16.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov", poř. č. 086/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
132 18.VZ - Veřejná zakázka "Útulek pro psy - PD+AD+IČ+BOZP", poř. č. 112/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
133 19.VZ - Veřejná zakázka "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)", poř.č. 163/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
134 20.VZ - Veřejná zakázka "Příprava staveb VO (PD a IČ)", poř.č. 150/2016 9 9
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
135 32.VZ - Významná veřejná zakázka "Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken", poř. č. 196/2015 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
136 31.VZ - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic", poř. č. 17/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
137 9. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry zlikvidované jámy "Terezie" - zvané také Větrní jáma Bezruč - Terezie č.1 pro vodovodní přípojku stavby "Lokalita Ostrava - Areál Bezruč, kanalizační a vodovodní přípojka k budově č. 110" v k.ú. Slezská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
138 131. - Zpráva o stavu pořizování územních studií dle "nového" Územního plánu Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
139 132. - Předchozí souhlas rady města k prodeji a pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům, k nabytí nemovitostí do majetku města 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
140 25.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie "VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - sportovně rekreačního areálu ve Lhotce" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
141 28.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování "AKTUALIZCE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - doprava" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
142 29.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování "AKTUALIZCE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - demografie a sociologie" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
143 30.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování "AKTUALIZCE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA - životní prostředí" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
144 61. - Uzavření dodatku č. 33 ke Koncesní smlouvě ze dne 22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
145 72. - Koblováčci a jejich svět přírody 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
146 73. - Cool Water Point 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
147 78. - Evropský týden mobility 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
148 88. - "Environmentální program 13. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč" a "Zahrada v přírodním stylu environmentálního zaměření v Areálu Ferdinand v Krásném Poli" 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
149 136. - Návrh stanoviska statutárního města Ostravy ke znaleckému posudku č. 105/16 Posouzení vybraných variant sanace nesaturované zóny lokality Laguny Ostramo 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
150 75. - Smlouva na modernizaci CMS PLONE se spol. OVANET a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
151 76. - Smlouva o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE společnosti PLATO Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
152 11.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k produktům společnosti NetApp se společností CDC Data s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
153 24.VZ - Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt Rovné příležitosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
154 4. - Uzavření Dodatku ke Smlouvám o běžném účtu v České spořitelně, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
155 108. - Zapojení dividend na výkupy nemovitostí 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
156 109. - Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
157 110. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
158 26.VZ - Veřejná zakázka "Pojištění odpovědnosti", poř. č. 167/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
159 3. - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na zabezpečení konference TRANSPORT 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
160 92. - Schválení podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu SFDI na stavbu "Oprava mostu ev. č. OV-305 na ul. Dr. Martínka" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
161 27.VZ - Veřejná zakázka "Automatizovaný systém řízení provozu", poř. č. 161/2016 8 8
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
162 33VZ - Veřejná zakázka "Měření úsekové rychlosti" , poř. č. 173/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetisla Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí )
163 2.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek zřízených městem 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
164 2. - Návrh nesouhlasů ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
165 13. - Návrh dodatku č.6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 2753/2015/HS, na hladině nízkého napětí pro rok 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
166 14. - Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v roce 2016 pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
167 17. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
168 21. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
169 2.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na generální opravu WC v 1.NP pravého křídla Nové radnice 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
170 12.VZ - Zadání veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb na období od 01.11.2016 do 31.12.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
171 13.VZ - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1652/2016/HS/VZKÚ na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy budovy garáží na ul. Pašerových v Ostravě-Mariánských Horách 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
172 14.VZ - Veřejná zakázka "Elektromobily - operativní leasing", poř. č. 106/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
173 8. - Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
174 84. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
175 85. - Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)