Výsledky hlasování na zasedání č. 201612 - 10. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 21.04.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení 10. mimořádné programu. schůze rady města dne 21.04.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1. - Státní podpora sportu pro rok 2016, Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu - zpětvzetí a akceptace žádostí statutárního města Ostrava o podporu 9 9