Statutární město Ostrava
Zastupitelstvo města, 7. jednání dne 26.04.2023
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZM_M - 2BJ2226 01032/23Informace o činnosti orgánů města35zP
ZM_M - 3BJ2226 00835/23Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč Československé obci legionářské, z.s. na náklady spojené s pořízením nového praporu35zP
ZM_M - 4BJ2226 00950/23Návrh na navýšení neinvestiční účelové dotace na částečné krytí provozních a osobních nákladů v roce 2023, poskytnuté obchodní společnosti Černá louka s.r.o. na základě sml. ev. č. 2993/2022/KP ve znění dodatku č. 1 ev. č. 2993/2022/2023/KP/135zP
ZM_M - 5BJ2226 00931/23Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě35zP
ZM_M - 6BJ2226 00907/23Schválení programového rámce Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-202735zP
ZM_M - 7BJ2226 00970/23Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Cyklopropojení centra s DOV" včetně Podmínek rozhodnutí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu35zP
ZM_M - 8BJ2226 00973/23Souhlas s uzavřením smlouvy mezi vedoucím partnerem a partnery mezinárodního projektu MECOG-CE, zaměřeného na posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě35zP
ZM_M - 9BJ2226 00766/23Souhlas s přijetím dotace z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 pro projekt "Oprava fasády Slezskoostravské radnice"35zP
ZM_M - 10BJ2226 00927/23Souhlas s podmínkami přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy pro projekt „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“35zP
ZM_M - 11BJ2226 00974/23Souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu dle Národního programu Životního prostředí pro projekt „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“35zP
ZM_M - 12BJ2226 00960/23Mimořádné dotace v oblasti sportu30zN2
ZM_M - 13BJ2226 00965/23Návrh na vyhlášení vítězů ankety Sportovec roku za rok 202230zN2
ZM_M - 14BJ2226 00963/23Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na realizaci významné akce města v oblasti sportu v roce 202330zN2
ZM_M - 15BJ2226 00969/23Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 1969/2022/OSR v rámci dotačního programu Tvoříme prostor 2022-202333zN4
ZM_M - 16BJ2226 00966/23Schválení revize Popisu spolupráce v oblasti sociálního začleňování statutárního města Ostravy s odborem (Agenturou) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR32zN4
ZM_M - 17BJ2226 00989/23Předžalobní výzva - Bytové domy na ul. Zapletalova29zN6
ZM_M - 18BJ2226 00847/23Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava29zN6
ZM_M - 19BJ2226 00913/23Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Stará Bělá - Faksimile biskupa Bruna, r. 1272, včetně pečetí a převzetí do majetku statutárního města Ostravy29zN6
ZM_M - 20BJ2226 00911/23Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava od společnosti Asental Land, s.r.o.29zN6
ZM_M - 21BJ2226 00979/23Návrh na záměr města zřídit právo stavby na nemovitých věcech v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy29zN6
ZM_M - 22BJ2226 00923/23Návrh na záměr města darovat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava29zN6
ZM_M - 23BJ2226 00980/23Návrh na záměr města darovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, Moravskoslezskému kraji29zN6
ZM_M - 24BJ2226 00887/23Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava29zN6
ZM_M - 25BJ2226 00991/23Návrh na záměr města prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy a neuplatnit předkupní právo k nemovité věci29zN6
ZM_M - 26BJ2226 00793/23Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava29zN6
ZM_M - 27BJ2226 01048/23Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 202235zP
ZM_M - 28BJ2226 00733/23Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 202235zP
ZM_M - 29BJ2226 01022/23Informace o plnění usnesení zastupitelstva města35zP
ZM_M - 30BJ2226 01045/23Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města vznesených na 6. zasedání dne 22.03.202335zP
ZM_M - 31BJ2226 01042/23Změna stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.35zP
ZM_M - 32BJ2226 01047/23Informativní materiál pro členy zastupitelstva města Ostravy o aktuálním stavu přípravy projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy34zN1
ZM_M - 33BJ2226 01049/23Aktualizace Investičního plánu financování vodohospodářských staveb34zN1
ZM_M - 34BJ2226 01039/23Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace na realizaci investiční akce Rekonstrukce strojovny chlazení a ledových ploch na Multifunkčním areálu30zN2
ZM_M - 35BJ2226 01060/23Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury v rámci výzvy "FAJRONT!!!"31zN3
ZM_M - 36BJ2226 01058/23Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava31zN3
ZM_M - 37BJ2226 01057/23Návrh odpovědi na žádost o poskytnutí finančního příspěvku/daru organizaci Domov Alzheimer Darkov z. ú.32zN5
ZM_M - 38BJ2226 01038/23Návrh uzavřít dodatek č. 4 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení (pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - ul.Vojanova)29zN6
ZM_M - 39BJ2226 01040/23Návrh uznat mimořádné vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava29zN6
ZM_M - 40BJ2226 01034/23Návrh prodat části pozemků v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava29zN6