Bod jednání: Návrh bezúplatně nabýt pozemek v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava
BJ1822 03830/21


Usnesení: Návrh bezúplatně nabýt pozemek v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaZM_anonym.docx
Územní informace, letecký snímek, nabídka, stanovisko MOb Slezská Ostrava1_Redigovano.pdf
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci2_Redigovano.pdf