Bod jednání: Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
BJ1822 03828/21


Usnesení: Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_Kro...._anonym.docx
Územní informace, letecký snímek, stanovisko městského obvodu Michálkovice + žádostP1_-_Kro..._anonym.pdf