Bod jednání: Návrh na svěření majetku - stavba "Cyklotrasy P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka" v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava městskému obvodu Ostrava-Jih
BJ1822 03825/21


Usnesení: Návrh na svěření majetku - stavba "Cyklotrasy P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka" v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava městskému obvodu Ostrava-Jih
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_Cyklo_P_pro_ZM.docx
Usnesení rady městského obvodu VítkoviceUsneseni_RM_mestskeho_obvodu_Vitkovice.pdf
Sdělení ve věci usnesení městského obvodu Ostrava-JihSdeleni_mestskeho_obvovu_Ostrava-Jih_-_anonymizovana.pdf
Návrh předávacích protokolů městskému obvodu Vítkovice a městskému obvodu Ostrava-JihPredavaci_protokoly_mestskemu_obvodu_Vitkovice_a_mestskemu_obvodu_Ostrava-Jih.pdf