Bod jednání: Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Hošálkovice, obec Ostrava
BJ1822 03803/21


Usnesení: Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Hošálkovice, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_anonym.pdf
sdělení k uzavření smlouvy o bezúplatném převodupr.1_anonym.pdf
územní informace, letecké snímkypr.2_anonym.pdf
návrh smlouvy o bezúplatném převodupr.3_anonym.pdf