Bod jednání: Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací na realizaci významných akcí města v oblasti sportu v roce 2022
BJ1822 03800/21


Usnesení: Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací na realizaci významných akcí města v oblasti sportu v roce 2022
Přílohy:
Přehled významných akcí města v oblasti sportu pro rok 2022Vyznamne_akce_mesta_v_oblasti_sportu_na_rok_2022.xlsx
Žádosti a popisy projektů jednotlivých akcí - AnonymZadosti_a_popisy_projektu_TOP_ANONYM.pdf
Návrh vzorové smlouvyNavrh_vzorove_smlouvy_TOP.docx
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_TOP.docx