Bod jednání: Mimořádné dotace (CISO, OTU, KAAO) a peněžitý dar (ČKO) v oblasti sportu, a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (RFA)
BJ1822 03771/21


Usnesení: Mimořádné dotace (CISO, OTU, KAAO) a peněžitý dar (ČKO) v oblasti sportu, a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (RFA)
Přílohy:
Návrh vzorové smlouvyNavrh_vzorove_smlouvy.docx
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_final_.docx
Žádost CISOZadost_CISO_anonym.pdf
Žádost OTUZadost_OTU_anonym.pdf
Žádost KAAOZadost_KAAO_anonym.pdf
Žádost Nadačního fonduZadost_olympionici_anonym.pdf
Návrh darovací smlouvydarovaci_smlouva_anonym.docx
Žádost RFAzadost_RFA_anonym.pdf
Smlouva RFAsmlouva_RFA_anonym.pdf
Dodatek smlouvy RFADodatek_smlouvy_RFA_anonym.doc