Bod jednání: Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 03699/21


Usnesení: Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaZM_DZanonym.docx
Územní informace, letecký snímek, geometrický plán, stanovisko městského obvodu, žádost1anonym.pdf