Bod jednání: Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v letech 2022 až 2025 s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.
BJ1822 00144/22


Usnesení: Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v letech 2022 až 2025 s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.
Přílohy:
MEMORANDUM - Posouzení souladu obsahu činností MSIC s výkonem služeb v obecném hospodářského zájmu02_Memorandum_posouzeni_cinnosti_MSIC_v_roce_2022_v2_aktualizace_a_doplneni.pdf
Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby03_SGEI_popis_cinnosti_a_KPIs_MSK_SMO_FINAL.pdf
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu04_SMLOUVA_o_poskytnuti_vyrovnavaci_platby_2022_-_2025_LPO_final.docx
00_DZ_1_.docx
Žádost MSIC o poskytnutí vyrovnávací platby na Služby v obecném hospodářském zájmu01_ZADOST_SGEI_2022_2025_ANON.pdf