Bod jednání: Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 00134/22


Usnesení: Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
Územní informace, geometrický plán, letecký snímek, nabídky, podmínky prodeje, regulační pravidla1anonym.pdf
Kupní smlouva, Smlouva o zřízení věcného předkupního práva a Smlouva o zřízení zákazu zcizení2anonym.pdf
Důvodová zprávaZM_Duvodova_zprava_-_UNNI_Development_-_anonym.docx