Bod jednání: Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 00131/22


Usnesení: Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
Územní informace, letecký snímek, snímek požadované části pozemku, žádost, stanovisko městského obvod1_Redigovano.pdf
Územní informace, letecký snímek, žádost, stanovisko městského obvodu2_Redigovano.pdf
Důvodová zprávaZManonym.docx