Bod jednání: Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Bachmačská, ul. Sládkova)
BJ1822 00126/22


Usnesení: Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Bachmačská, ul. Sládkova)
Přílohy:
k bodu 1) územní informace, letecký snímek, geometrický plán, žádost, stanovisko MObpr_1_-_SV_Svornost_Redigovano.pdf
k bodu 2) územní informace, letecký snímek, geometrický plán, žádost, stanovisko MObpr._-_SV_Sladkova_Redigovano.pdf
Důvodová zpráva - veřejná anonymizovanáZMA_DZ_SV_vlastnici.docx