Bod jednání: Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Jílová)
BJ1822 00125/22


Usnesení: Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Jílová)
Přílohy:
územní informace, letecký snímek, majetkové vztahypr._1_ui_ls_mv.pdf
žádostpr._2_zadost_Redigovano.pdf
stanovisko MObpr._3_stanovisko_MOb_Redigovano.pdf
stanovisko odboru ochrany životního prostředí MMOpr._4_OOZP_Redigovano.pdf
Důvodová zpráva - veřejná anonymizovanáZM_DZ_TREXO2.doc